Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

STELLAR - strateegilised kaebused keskkonnaalaste õiguste kaitseks

Projekti eesmärk: leida suurem tasakaal Euroopa Liidu energia- ja keskkonnapoliitika vahel tõstes teadlikkust Euroopa Liidu põhiõiguste hartast ning toetades vabaühendusi, et nad oleksid võimelised algatama strateegilisi kohtuvaidlusi keskkonna hüvanguks.

Eestis keskendume projektis ka sellele, et taastuvenergia kiirarendamise kõrval ei jääks tahaplaanile keskkonnamõjude hindamise ja avalikkuse kaasamise küsimused.  

Projekti kestus: 2024-2026

Projekti peamised tegevused: Eestis koostame õigusliku ülevaate energia- ja keskkonnnapoliitikat reguleerivatest õigusaktidest, koolitame vabaühendusi, korraldame projekti fookusteemal avaliku arutelu ning ümarlaua oluliste osapoolte vahel. Rahvusvahelisel tasandil koostatakse õiguslik ülevaade Euroopa Liidu tasandi regulatsioonidest, toimub ka rahvusvaheline töötuba ajakirjanikele ja arvamusliidritele. Projekti lõpus toimub kõigile osapooltele mõeldud kokkuvõttev üritus, kus partnerid tutvustavad projektide tulemusi ja järeldusi oma riikides.

Projekti partnerid:

Meeskond: projektijuht Tarmo Treimann, õiguseksperdid Marilin Palts ja Triin Jäädmaa, kommunikatsioonijuht Merilin Kaalma

Eelarve: 48 952,50 EUR

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 56502636, tarmo@k6k.ee

 


Projekti "STELLAR - strateegilised kaebused keskkonnaalaste õiguste kaitseks" („Strategic Litigation for Environmental Rights, STELLAR) toetab Euroopa Liit.