Ehitamine ja ruumiline planeerimine

Uued arengud ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas kohaliku omavalitsuse ametnikele

Viimane suurem muutus ehitus- ja planeerimisvaldkonna normides leidis aset 2015. a keskpaigas. Vahepealse aja jooksul on Riigikohus ja teised kohtud asunud uusi norme tõlgendama ning ka seadusandja on teinud mitmeid täpsustusi. Koolituse eesmärk on anda ülevaade nii kohtupraktikast kui muudatustest normidest ning nende mõjust kohaliku omavalitsuse tööle planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade andmisel.

Koolitus annab ülevaate seadusandlusest ja kohtupraktikast tulenevatest uutest arengutest ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas.

Koolitus on mõeldud kohaliku omavalitsuse juristidele ning planeeringu- ja keskkonnaspetsialistidele.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

  • Ehitus- ja planeerimisõiguse põhialused, seosed mõjude hindamise ja teiste valdkondadega
  • Viimaste aastate olulisimad muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses
  • Viimaste aastate olulisimad Riigikohtu lahendid, nende tähendus ehitus- ja ruumilise planeerimise valdkonnas töötajatele

Lisaks nõuete ja kohtupraktika tutvustamisele arutame näidiskaasuseid ning otsime vastuseid praktikas kõige enam peamurdmist nõudvatele küsimustele. Koolituse käigus tehakse ka grupitöid ning osalejad saavad võimaluse omavahel häid praktikaid jagada.

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Seotud õppekava: Uued arengud ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas

KOOLITAJA

Siim Vahtus. Foto: Grethe Rõõm

Koolitaja on Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Siim Vahtrus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandades magistrikraadi (cum laude). Oma põhitöö kõrvalt SA Keskkonnaõiguse Keskuses annab ta Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduse valdkonna üliõpilastele loengukursust „Sissejuhatus haldusõigusesse“. Siim on viimase viie aasta jooksul koolitanud õiguslikel teemadel sadu ametnikke, eelkõige kohalikest omavalitsustest, maavalitsustest ning Keskkonnaametist. Lisaks koolitamisele on Siim konkreetsetel üksikjuhtumitel nõustanud omavalitsusi, kohalikke elanikke ja kogukondi ning ettevõtjaid planeerimismenetluse läbiviimise ja planeerimisoskuste õiguspärasuse teemal.

Siim on mitmete väljaannete autor või kaasautor. Näiteks on ta üks Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride (2014, uuend 2015) ning Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamatu (2017) kaasautoritest.


KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA -KOHT

19.02.2020 kell 10.00-15.45 (sh lõuna on 12-12.45) Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku A3 hoones koolitusruumis Sõna.

KOOLITUSE HIND

Koolituse hind ühele osalejale 125 eur (+ km). Koolituse hind sisaldab kohvipausi ja lõunat.

Soodustused:

  • Kiirel registreerumisel, enne 07.02, on koolitus 10% soodsam
  • Osaledes kahel või kolmel koolitusel, on soodustus igalt koolituselt tavahinnast -20% olenemata registreerumise ajast
  • Osalemine koos kolleegiga (nt samast omavalitsusest), kehtib kummalegi soodustus tavahinnast -10% olenemata registreerumise ajast.

Soodustused ei ole kumuleeruvad!
Koolitus toimub, kui osaleb vähemalt 12 inimest.

REGISTREERIMINE

Tähtaeg: 12.02.2020, ent enne 07.02 registreerudes on koolitus soodsam (vt soodustusi ülevalt)!

REGISTREERUN KOOLITUSELE


Lisainfo: k6k@k6k.ee, 742 4524