Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Looduskaitse

Analüüsid

Ingliskeelne kokkuvõte: The Natura 2000 network in the EU and Estonian law
(KÕK, 2021)

Juhendmaterjalid

Eelnõud

  • Looduskaitseseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise eelnõu (looduslike pühapaikade kaitse eesmärgil) (SA Hiite Maja tellimusel) (2012)

Koolitused ja loengud

Seisukohad õigusloomes

Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid


Uuendatud 15.11.2019