Keskkonnaõiguse põhialused

Keskkonnaõiguse põhialused juriidilise erihariduseta huvilistele

Keskkonnaõigus ja –poliitika ei piirdu tänapäeval vaid looduskaitsega – keskkonnaõigus mõjutab omavalitsuste tegevust nii ruumilise planeerimise, ehitamise, jäätmekäitluse, vee- ja kanalisatsiooni, transpordi ning muudes valdkondades. Sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega on Eesti oma keskkonnaalast regulatsiooni püüdnud ühtlustada. Sel eesmärgil võeti juba 2011. a vastu keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mis koondab valdkonna kõige tähtsamaid põhimõtteid ja –nõudeid ning lõi raamistiku kogu valdkonna seadusandluse ülevaatamiseks.

Koolitus annab ülevaate nii keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kui ka valdkondlike regulatsioonide põhinõuetest ning kõige olulisematest pretsedentidest Riigikohtult ning EL kohtutelt.

Koolitus on mõeldud ennekõike juriidilise kõrghariduseta kohaliku omavalitsuse ametnikele, ent oodatud on ka teised huvilised.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

  • Keskkonnaõiguse koht õigussüsteemis, seosed haldusõiguse muude valdkondadega
  • Keskkonnaõiguse olulisimad mõisted
  • Keskkonnaõiguse üldpõhimõtted
  • Keskkonnaalased üldkohustused
  • Keskkonnaõiguse reguleeritavad valdkonnad, ülevaade valdkondade sisust

Lisaks nõuete ja kohtupraktika tutvustamisele arutame näidiskaasuseid ning otsime vastuseid praktikas kõige enam peamurdmist nõudvatele küsimustele. Koolituse käigus tehakse ka grupitöid ning osalejad saavad võimaluse omavahel häid praktikaid jagada.

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

Seotud õppekava: Keskkonnaõiguse põhialused

KOOLITAJA

Siim Vahtrus. Foto: Grethe Rõõm

Koolitaja on Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Siim Vahtrus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandades magistrikraadi (cum laude). Oma põhitöö kõrvalt SA Keskkonnaõiguse Keskuses annab ta Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduse valdkonna üliõpilastele loengukursust „Sissejuhatus haldusõigusesse“. Siim on viimase viie aasta jooksul koolitanud õiguslikel teemadel sadu ametnikke, eelkõige kohalikest omavalitsustest, maavalitsustest ning Keskkonnaametist. Lisaks koolitamisele on Siim konkreetsetel üksikjuhtumitel nõustanud omavalitsusi, kohalikke elanikke ja kogukondi ning ettevõtjaid planeerimismenetluse läbiviimise ja planeerimisoskuste õiguspärasuse ning mitmetel teistel teemadel. Tema hiljutisemad juhtumid on näiteks turba kaevanduse laiendamine Läänemaal ja Tallinna ringtee laiendamisega seonduv keskkonnamõju hindamine.

Siim on mitmete väljaannete autor või kaasautor. Näiteks on ta üks Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride (2014, uuend 2015) ning Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamatu (2017) kaasautoritest. Hiljutisemates (2019) väljaannetest on Siim kaasautorina kirjutanud keskkonnahoidlike riigihangete korraldamisest kohalikes omavalitsustes.


KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA -KOHT

05.02.2020 kell 10.00-15.30 (sh lõuna on 12-12.45) Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku A3 hoones koolitusruumis Sõna.

KOOLITUSE HIND

Koolituse hind ühele osalejale 125 eur (+ km). Koolituse hind sisaldab kohvipausi ja lõunat.

Soodustused:
  • Kiirel registreerumisel, enne 24.01, on koolitus 10% soodsam
  • Osaledes kahel või kolmel koolitusel, on soodustus igalt koolituselt tavahinnast -20% olenemata registreerumise ajast
  • Osalemine koos kolleegiga (nt samast omavalitsusest), kehtib kummalegi soodustus tavahinnast -10% olenemata registreerumise ajast.

Soodustused ei ole kumuleeruvad!
Koolitus toimub, kui osaleb vähemalt 12 inimest. 

REGISTREERIMINE

Tähtaeg: 29.01.2020, ent enne 24.01 registreerudes on koolitus soodsam (vt soodustusi ülevalt)!

REGISTREERUN KOOLITUSELE
Lisainfo:
k6k@k6k.ee, 742 4524