Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Rohealade kaitse

Juhtumid

  • KÕK esindab kohtus kohalikku ühendust seoses elamuarendusega Keila linna pargis (2016-   )
KÕK nõustab kohalikku ühendust, mis tegutseb Keilas ja seisab hea keskkonnakaitse ning avalikkuse keskkonna- ja planeerimisotsuste tegemisse kaasamise eest. Ühendus seisab vastu Keila Jõesaare pargis kehtestatud detailplaneeringule, mis lubaks ehitada parki suure korterelamu ning mõned väiksemad elamud. Ühenduse hinnangul halvendaks see oluliselt looduskaitsealuse pargi kasutamisvõimalusi. Samuti leiab ühendus, et detailplaneeringus domineerivad põhjendamatult kinnisvaraarendaja huvid. Planeeringu koostamisel on eksitud menetlusnõuete ja kaalutlusõiguse reeglite vastu. Ühingu hinnangul tulnuks algatada ka keskkonnamõju hindamine. KÕK esindab kohalikku kogukonda kohtus, kus taotleme detailplaneeringu tühistamist. Kohtuasi on pooleli. Klienti nõustavad KÕKist Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.


Uuendatud 15.11.2019.