Ehituslubade ja planeeringute vaidlustamine keskkonnakaalutlustel

KOOLITUS ON TÄIS! Ehituslubade ja planeeringute vaidlustamine keskkonnakaalutlustel: mida peaks teadma iga KOV ametnik


Keskkonnaõiguse Keskus ootab kohalike omavalitsuste ametnikke koolitusele, milles räägime ehituslubade ja planeeringute vaidlustamisest. Koolitusel osaleja saab ülevaate õigusaktidest ja  nendes sätestatust seoses vaidlustamisega. Vaidlustamise võimalusi vaadeldakse nii keskkonnateabe kättesaadavaks tegemise kui ka osalemise kontekstis. Lahendatakse praktilisi ülesandeid ning igaüks saab endale kõrva taha panemiseks kaasa 5 olulist reeglit, mida ehitusloa ja planeeringu vaidlustamisel alati meeles pidada.

 

PÄEVAKAVA

09.30-09.50 Sissejuhatus
09.50-10.15 Juhtumid elust: kuidas jõutakse ehitusloa/planeeringu vaidlustamiseni
10.15-10.35 Olulised õigusaktid ja mida nad sätestavad
10.35-10.50 Keskkonnateabe kättesaadavaks tegemine ja vaidlustamise võimalused
10.50-11.00 PAUS
11.00-11.30 Üldsuse osalemine – kaasamise nõuded, vaidlustamise olukorrad
11.30-12.00 Kohtumenetluse erisused keskkonnaasjades
12.00-12.30 Praktiline ülesanne
12.30-12.45 Muud vaidlustamise võimalused
12.45-13.00 Kokkuvõte: 5 reeglit, mida meeles pidada + küsimused ja vastused

KOOLITAJA 

Kärt Vaarmari: Autor: erakogu
Koolitajaks on keskkonnajurist Kärt Vaarmari. Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja tegelenud keskkonnaõiguse teemadega alates 2002. Ta on üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest. Kärt on olnud tegev paljudes keskkonnaalastes kohtuasjades, viinud läbi arvukalt koolitusi ning koostanud keskkonnaalaseid eelnõusid ja keskkonnaõiguslikke analüüse. 2007-2011 kuulus ta keskkonnaseadustiku üldosa ja eriosa seaduste töögruppidesse. Ta on toimetanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaare  (2014, uuend 2015) ning olnud üks seaduse kaasautoritest. 

KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitused toimuvad 11.11.2020 ja 18.11.2020 kell 09.30 – 13.00 Zoomi teel. Lingi saadame registreerunuile enne koolituse algust.

KOOLITUSE HIND

Koolitus on tasuta.

KOOLITUSE SLAIDID on leitavad siit.

LISAINFO 

Koolitusel saab osaleda kokku kuni 25 inimest, sealjuures kuni 2 inimest ühest omavalitsusest. Suurema huvi korral saame osalemisvõimalust pakkuda vabade kohtade olemsaolul. Kui peale registreerumist selgub, et Sa ei saa osaleda, anna sellest palun teada tarmo@k6k.ee, et saaksime vabanenud koha mõnele teisele soovijale loovutada.


Koolitus toimub projekti “Juurdepääs õigusemõistmisele keskkonnaasjus - õigusala spetsialistide teadlikkuse tõstmine” („Education and Awareness Raising of Legal Professionals on Access to Justice”) raames, mida rahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Projekti eesmärk on parandada avalikkuse juurdepääsu õigusemõistmisele keskkonnaasjades. Lisaks Eestile on projekti partnerriigid Suurbritannia, Ungari, Hispaania, Austria, Saksamaa, Poola, Prantsusmaa ja Slovakkia.

Täiendav info projektist SIIN  ja SIIN.

Rohkem infot: Tarmo Treimann, tarmo@k6k.ee, telefon 742 4524