Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Müra

Juhtumid

  • KÕK nõustas kohalikke elanikke Raplamaal seoses müraga (2017-2018)

KÕK nõustas kohalikke elanikke, kelle naabrusesse oli hiljuti rajatud pelleteid tootev tehas. Elanikke häiris tehasest tulev müra ja õhusaaste. KÕK nõustas kohalikke elanikke tehase kasutusloa menetluses, pidades muu hulgas läbirääkimisi kohaliku omavalitsuse ja tehase esindajatega. Läbirääkimiste tulemusena lisati kasutusloasse kõrvaltingimus, mis kohustab KOVi koostöös arendaja ja kohaliku kogukonnaga koostama välisõhu mürakaardi. Mürakaardi koostamise mõte on määrata kindlaks müra põhjustajad ja nendest leviv müra. Selle alusel koostatakse müra vähendamise tegevuskava. Klienti nõustavad KÕKist Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Koolitused ja loengud

Seisukohad õigusloomes

Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklidUuendatud 15.11.2019