Keskkonnamõju hindamise reeglid ja praktika

Keskkonnamõju hindamise reeglid ja praktika kohaliku omavalitsuse ametnikele KOOLITUS ON TÄIS!

Ühinemiste järel on paljudes kohalikes omavalitsustes algatatud uue üldplaneeringu koostamine, millega käsikäes tuleb läbi viia ka planeeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Lisaks tuleb omavalitsustel paljude detailplaneeringute ning ka nt projekteerimistingimuste ja ehituslubade puhul vähemalt kaaluda keskkonnamõjude hindamise menetluse algatamist või see ka läbi viia.

Koolitus annab ülevaate sellest, millised on keskkonnamõju hindamise olulisemad nõuded ning kuidas neid praktikas edukalt rakendada.

Koolitus on mõeldud kohaliku omavalitsuse juristidele ning planeeringu- ja keskkonnaspetsialistidele.

KÄSITLETAVAD TEEMAD
  • KMH/KSH eelhinnangute koostamine ning keskkonnamõjude hindamine väljaspool KMH/KSH menetlust
  • KMH/KSH menetluse ettevalmistamine ja planeerimine
  • KMH/KSH hanke ettevalmistamine ja läbiviimine
  • KOV roll KMH/KSH dokumentide koostamisel ja avalikustamisel
  • KMH/KSH tulemustega arvestamine ja otsustamine
Lisaks nõuete ja kohtupraktika tutvustamisele arutame näidiskaasuseid ning otsime vastuseid praktikas kõige enam peamurdmist nõudvatele küsimustele. Koolituse käigus tehakse ka grupitöid ning osalejad saavad võimaluse omavahel häid praktikaid jagada.

Koolituse läbinud saavad tunnistuse.

KOOLITAJA

Siim Vahtrus. Foto: Grethe Rõõm

Koolitaja on Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Siim Vahtrus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, omandades magistrikraadi (cum laude). Oma põhitöö kõrvalt SA Keskkonnaõiguse Keskuses annab ta Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduse valdkonna üliõpilastele loengukursust „Sissejuhatus haldusõigusesse“. Siim on viimase viie aasta jooksul koolitanud õiguslikel teemadel sadu ametnikke, eelkõige kohalikest omavalitsustest, maavalitsustest ning Keskkonnaametist. Siim on mitmete väljaannete autor või kaasautor. Näiteks on ta üks Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride (2014, uuend 2015) ning Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamatu (2017) kaasautoritest.


KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA -KOHT

23.01.2020 kell 10.00-15.45 (sh lõuna on 12-12.45) Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku A3 hoones koolitusruumis Vägi.

KOOLITUSE HIND

Koolituse tavahind ühele osalejale 145 eur (+ km). Koolituse hind sisaldab kohvipausi ja lõunat.

Soodustused:
  • Kiirel registreerumisel, enne 11.01, on koolitus 10% soodsam
  • Osaledes kahel või kolmel koolitusel, on soodustus igalt koolituselt tavahinnast -20% olenemata registreerumise ajast
  • Osalemine koos kolleegiga (nt samast omavalitsusest), kehtib kummalegi soodustus tavahinnast -10% olenemata registreerumise ajast.

Soodustused ei ole kumuleeruvad!

Koolitus toimub, kui osaleb vähemalt 12 inimest.

REGISTREERIMINE

Tähtaeg: 16.01.2020, ent enne 11.01 registreerudes on koolitus soodsam (vt soodustusi ülevalt)!


REGISTREERUN KOOLITUSELELisainfo: k6k@k6k.ee, 742 4524