Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnainfo avalikustamine ja keskkonnaotsustesse kaasamine

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub 2015. a septembris kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, Keskkonnaameti ja teiste ametkondade töötajaid tasuta koolitusele, millel selgitame praktilises võtmes keskkonnainfo avalikustamise ja keskkonnaotsustesse kaasamise nõudeid. Avalikkuse kaasamine ja keskkonnainfo jagamine on planeeringuid, keskkonnalube jt keskkonnaotsuseid ettevalmistavate ja tegevate ametnike töös igapäevane tegevus. Hea kaasamine võib anda otsustajale olulist infot, nõuetevastane kaasamine aga tuua kaasa pikad ja tülikad kohtuvaidlused, seega on vastavate reeglite tundmine ka oluline.

Eesti seadused sisaldavad kaasamise ning info avalikustamise osas tihti üksikasjalikke miinimumnõudeid, mida tingimata täita tuleb. Samas tuleb lisaks järgida ka rahvusvahelisest Aarhusi konventsioonist, EL-õigusaktidest ning eelmise aasta 1. augustist jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevaid üldnõudeid.

Koolitusel tutvustavad juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus keskkonnainfo avalikustamise ja keskkonnaotsustesse kaasamise üldnõudeid ja nende rakenduspraktikat, selgitades nõuete tähendust detail- ja eriplaneeringute, kompleks-, jäätme- ja kaevanduslubade ja teiste keskkonnaotsuste tegemisel.

KOOLITUSTE TOIMUMISAJAD JA -KOHAD

2.09.2015 Tartu, Juunika Õppekeskus, Kastani 42, Tartu (http://www.juunika.ee/koolitused)

9.09.2015 Pärnu, TÜ Pärnu Kolledz auditoorium 255, Ringi 35, Pärnu (http://www.pc.ut.ee/et)

10.09.2015 Tallinn, TÜ Tallinna esindus, auditoorium 309, Teatri väljak 3 (http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus)

PÄEVAKAVA

10.30-11.40Keskkonnainfo mõiste, õigus keskkonnateavet küsida, kohustus keskkonnateavet koguda ja avalikustada
11.40-12.00Millistesse otsustesse tuleb avalikkust kaasata?
12.00-12.45Lõunapaus
12.45-14.00Kaasamise nõuded: kaasamine varajases etapis, piisavate tähtaegade andmine, materjalide kättesaadavus
14.00-14.15Kohvipaus
14.15-14.50Kaasamise nõuded: avalikkuse teavitamine, kaasamise tõhusus
14.50-15.30Harjutus kaasamise teemal
15.30-16.00Avalikustamise tulemuste arvestamine, otsusest teavitamine ja selle avalikustamine


Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 4 päeva enne koolituse toimumist meiliaadressil k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524. NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud - kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid! 

Koolitus on osalejatele tasuta. Lõuna toimub omal käel.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee , 55 683 880


TAGASISIDET VARASEMATELT KÕKI KOOLITUSTELT

"Koolitus oli loogiline, rahulik ja sisutihe."

"Sisutihe ja asjalik."

"Head elulised näited. Selge arusaadav jutt. Vahetu ja sõbralik olek. Väga hea!"

"Hea kui keegi aitab näidete varal kaasa mõelda, kuidas seaduse mõttest paremini aru saada."

“Teooria ja praktiline arutelu hästi tasakaalus.”


Koolitused viiakse läbi osana projektist "Keskkonnainfo kättesaadavuse ja kaasamise juhiste kogumik". Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).