Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja kaasamise juhised

2014. a sügis-talvel koostasid KÕKi juristid juhiste kogumiku, milles tutvustatakse rahvusvahelise Aarhusi konventsiooni ja EL õiguse reegleid keskkonnainfo kättesaadavaks tegemise ning avalikkuse keskkonnaotsustesse kaasamise kohta. Juhis on mõeldud keskkonnavaldkonna ametnikele ning kõigile teistele antud teemast huvitatutele. Juhiste arusaadavust aitavad tagada MTÜ Linnalabor jt projekti kaasatud spetsialistid kommunikatsiooni ja kujunduse valdkonnast.

Koostatava juhise ca 60 leheküljel tutvustatakse rahvusvaheliselt ja EL tasandilt tulenevaid nõudeid ja rakenduspraktikat ning nende tähendust Eesti ametnikele ja kodanikele. Kujundatud juhis on kättesaadav tasuta veebitrükisena siin.

Lisaks sellele viisid juhise koostajad 2015. a sügisel läbi kolm tasuta infopäeva (Pärnus, Tallinnas ja Tartus), mis olid mõeldud nõudeid igapäevaselt rakendavatele ametnikele. Koolituse slaidimaterjal on kättesaadav siin.


Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). KÕKi poolne projektijuht oli Siim Vahtrus.