Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

EKO eestkostevõimekuse parandamine

2012. a septembrist 2013. a veebruarini viisid keskkonnaorganisatsioonide võrgustiku Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmed koos KÕKiga läbi projekti „EKO eestkostevõimekuse parandamine“. Projekti eesmärgiks oli tõsta EKO võimekust seadusloomeprotsessides osalemiseks ning töötada välja eestkostetegevuse hea tava, mis sisaldaks juhiseid kvaliteetse eestkostetegevuse elluviimiseks tulevikus.

KÕKi roll projektis seisnes EKO liikmete toetamises juriidilise ekspertteadmisega. Projekti käigus KÕKi juristid:

  • koostasid iganädalasi ülevaateid eelmise nädala olulisematest avalikustatud eelnõudest ja vastuvõetud õigusaktidest Eestis ja EL tasandil, samuti ülevaate keskkonnaalastest arengukavadest ja nende hetkeseisust;
  • viisid läbi koolituse õigusalaste infosüsteemide kasutamisest;
  • aitasid koostada eestkostetegevuse head tava, sh juhendi iganädalase keskkonnaõiguse uudiste seireks ning
  • aitasid koostada seisukohti olulistele eelnõudele.

KÕK aitas EKOl osaleda (sh kirjalike seisukohtadega) järgmistes olulistes õigusloomeprotsessides:

  • keskkonnamõju hindamise regulatsiooni muutmise eelnõu
  • Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud keskkonnamõju hindamise direktiivi muudatused
  • looduskaitseseaduse muutmise eelnõu (seotud loodusobjektide kaitse alla võtmisega)
  • uue ehitusseaduse eelnõu

Lisaks sellele andis KÕK EKOle ülevaate kavandatavatest veeseaduse muudatustest seoses paisutamisega.

Valminud seisukohad õigusloomeprotsessides

Koolituste materjalid

KÕKi koolituse „Õigusinfosüsteemide kasutamine“ ettekanne

Lisainfo

Loe projekti ja selle tulemuste kohta ka EKO kodulehelt.

 Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).