Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused


Projekti eesmärk: suurendada Eesti inimeste teadmisi kliimapoliitikast, sh kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigustest.

Projekti kestus: 2022-2024

Projekti tulemusena soovime suurendada inimeste teadmisi kliimamuutusega kohanemisest ja kodanike kliimaõigustest. Kliimamuutusega kohanemise valdkonnas kaardistame Eesti praegust olukorda. Selleks oleme projekti raames koostanud õigusliku ülevaate, korraldanud küsitluse ja teinud intervjuud, pidades ka muud infovahetust nii ekspertidega kui ka teiste vabaühendustega. 2023. aasta sügisel korraldasime konverents kliimamuutusega kohanemisest ja 2024. kevadel toimus rahvusvaheline seminar kliimaõigustest. Selle aasta sügisel on kavas avalik rahvusvaheline temaatiline veebiseminar, kus muu hulgas on võimalik saada ülevaade kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigusest projekti kaasatud riikides. Nende tegevuste tulemusena saab selgemaks Eesti kliimamuutusega kohanemise plaanid ja vastutused ning kõige enam arendamist vajav.

Projekti partnerid:

Meeskond: projektijuht Tarmo Treimann, õiguseksperdid Kärt Vaarmari ja Triin Jäädmaa, kommunikatsioonijuht Katre Liiv ja Merilin Kaalma

Eelarve: 70382.63 eurot

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 56502636, tarmo@k6k.ee

 


Projekti "Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused" („Discussions and Actions on Climate and Environment“DACE) toetab Euroopa Liit.