Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

SEMINAR kliimakaebustest Eestis


Seminarist

___

"Kliimaalane kaebeõigus - kes peab saama kliimaotsuseid vaidlustada?” seminar toimub 15. mail kell 12.30-17.00 Eesti Arhitektuurikeskuses (Kursi 3, Tallinn).

Seminariga soovime tuua suuremat selgust kliimaalaste õiguste kohtuliku kaitsmise võimalustesse Eestis, arvestades sealjuures ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid.

Teiste seas võtavad seminaril sõna KÕKi õigusekspert Kärt Vaarmari, kes kõneleb kliimaalase kaebeõiguse väljakutsetest ja Tallinna halduskohtu kohtunik Pihel Sarv, kes räägib kliimaalasest kaebeõigusest Eesti kohtute vaates. 
Lisaks astuvad seminaril üles ka välisesinejad. Nende seas ühenduse Aurora Malet esindaja Ida Edling Rootsist, kes tutvustab Rootsi riigi vastu esitatud noorte esitatud kaebust, milles heidetakse Rootsile ette inimõiguste rikkumist ja Kati Kulovesi Soomest, kes tutvustab FANC ja Greenpeace vs Soome kohtuasja, milles kohus leidis, et keskkonnaühenduste esitatud kliimakaebus ei olnud vastuvõetav.

Seminarile saad registreerida kuni 10. maini SIIN.

 

Seminari korraldab Keskkonnaõiguse Keskus ja toetab Euroopa Liit projekti "Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused" („Discussions and Actions on Climate and Environment“, DACE) raames.