Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kliimaõigus noorteleKLIIMAMUUTUS JA INIMÕIGUSED

Kliimakriisi on nimetatud ka inimõiguste kriisiks. Kliimamuutusel ei ole rängad mõjud pelgalt jääkarudele ja kaugetele ökosüsteemidele, vaid kliimamuutus on 21. sajandi üks suuremaid ohte inimõigustele. Kliimamuutus võib jätta meid planeedile, kus on raske leida inimväärset elu. Kliimamuutus toob kaasa aina sagenevaid ekstreemseid ilmastikuolusid, nagu näiteks kuumalained, maastikupõlengud, tormid ja üleujutused. See seab ohtu inimeste tervise, kodud, vara ja isegi elud, mis tähendab, et kliimamuutust soodustav tegevus mõjutab otseselt inimõigusi.


Samal teemal:
 • Loe edasi SIIT (lk 4)
 • Kuula järele KÕKi koolitust kliimamuutuse ja inimõiguste seostest YouTube'is.
Kui oled materjali läbi lugenud ja kuulanud koolitust, siis aruta sõpradega, õpetajaga, õpingukaslastega või eksperdiga:
KLIIMAKAEBUSED

Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli IPCC järjestikused ning järjest alarmeerivamad aruanded on selgelt näidanud inimõiguste ja kliimamuutuse seoseid. Sellest hoolimata ei ole paljude maailma riikide valitsused teinud piisavalt selleks, et anda panus kliimamuutuse pidurdamisse. Selle tõttu on järjest suurem hulk aktiivseid kodanikke ja kodanikuühendusi pöördunud lisaks poliitiliste protsesside mõjutamisele kohtute poole ning seal ka edu saavutanud (Inimõiguste raamat).
Samal teemal:

 • Loe edasi SIIT (lk 7)
 • Kuula järele KÕKi koolitust kliimakaebustest YouTube'is.
Kui oled materjali läbi lugenud ja kuulanud koolitust, siis aruta sõpradega, õpetajaga, õpingukaslastega või eksperdiga:
MIDA SAAN MINA TEHA KLIIMA HEAKS?

Kuigi me kõik saame isiklikult teha palju väikeseid samme kliimamuutuse pidurdamiseks, on suurim mõju kogu ühiskonna või kogukonna tasandil tehtavatel otsustel. Sageli on tunne, et otsused tehakse meie eest ja me ei adu seda, et ka meil on tegelikult võimalik neid otsuseid mõjutada ja anda oma panus süsteemseks muutuseks.Samal teemal:

 • Loe edasi SIIT (lk 11)
 • Kuula järele KÕKi koolitust kliimakaebustest YouTube'is.
Kui oled materjali läbi lugenud ja kuulanud koolitust, siis aruta sõpradega, õpetajaga, õpingukaslastega või eksperdiga:

 • Kas sinu kodukohas on viimasel ajal toimunud midagi sellist, mis mõjutaks oluliselt sinu elukeskkonda ja kus kohalikud inimesed on aktiivselt kaasa rääkinud või võiksid seda teha?
 • Milliseid keskkonnaorganisatsioone sina tead? Uuri täpsemalt, millega nad tegelevad ja millist mõju nad enda tegevustega saavutanud on.


KLIIMAÕIGUS NOORTELEÜlalolev materjal on valminud 1Planet4All projekti raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Sisu eest vastutab Keskkonnaõiguse Keskus ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

Projekti eesmärgid: 

Saadud uute teadmiste ja oskuste ning kättesaadavaks tehtud abimaterjalide toel on kliimahuvilised noored võimekamad kliimamuutuse pidurdamisel.

Projekti kestus: 01.04 - 30.11.2022

Oodatud tulemused: Projekti tegevustes (koolitused jms) osalevate noorte:
 • kliimamuutusealased teadmised on kasvanud
 • teadmised kliimaõigusest on kasvanud
Meeskond: jurist Triin Jäädmaa, kommunikatsioonijuht Katre Liiv ja projektijuht Tarmo Treimann

Projekti eelarve: 8843,70 eurot

Rohkem infot: 

Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 5650 2636, tarmo@k6k.ee
Katre Liiv, kommunikatsioonijuht, telefon 5076519, katre@k6k.ee

Projekti tulemusena:
 • korraldasime noortele kolm, mida saad järele vaadata YouTube'ist. Projekti lõpus toimus aruteluseminar laiemale huvilisteringile, kus ühiselt arutatakse selle üle, mida saab noor teha kliimavallas selleks, et kliimamuutust pidurdada.
 • valmis kliimaõiguse teemaline materjal KLIIMAÕIGUS NOORTELE (vt pikemat sisu kirjeldust selle lehe alguses) mida saavad kasutada noored ise, aga ka õpetajad. ja teised huvilised.  Materjal on mõeldud eeskätt huvilistele alates 7. klassist tudengiteni välja, ent sobib ka õpetajatele tunnis käsitlemiseks. Materjal on ülevaatlik ega süüvi õiguslikesse üksikasjadesse, kuid suurema huviga lugeja saab rohkem süvitsi minna tänu tervele hulgale viidetele, mida materjal sisaldab. Kogumik on jaotatud kolme ossa: kliimamuutus ja inimõigused, kliimakaebused ning mida saan mina teha kliima heaks. Iga osa lõpus on valik viiteid ning mõned mõtted, et ergutada samal teemal kaaslastega edasi arutlema ja uurima. Kõiki neid teemasid läbivalt heidetakse põgus pilk sellistesse teemadesse nagu kliimaõigus, keskkonnaõigus, õigus üldiselt ning kohus.