Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaõiguse loenguõhtud

Viimastel aastatel on keskkonnaõiguses pööratud palju tähelepanu varasemalt reguleerimata keskkonnaprobleemide lahendamisele. Kavandatud on õigusakte kliimamuutuse ohjamiseks, energiatarbimise suunamiseks, keskkonnakahju ärahoidmiseks ja heastamiseks, mere kaitseks. Õiguslik regulatsioon on aga alles algusjärgus ning on suur küsimus, kuivõrd nii mastaapseid ja mitmetahulisi probleeme üldse õiguslike vahenditega lahendada saab.

Keskkonnaõiguse Keskus korraldas 2011.a. mais ja juunis loenguõhtute sarja „Õiguslikud võimalused keskkonnaprobleemide lahendamiseks“. Kokku toimus sarja raames neli loenguõhtut erinevatel teemadel: merekaitse, keskkonnavastutus, kliimamuutus ning energeetika.

Loenguõhtutel tutvustati oma ala asjatundjate poolt keskkonnaprobleemide tausta ja tähendust lähemalt; KÕKi juristid andsid üldhariva ülevaate sellest, milliseid õiguslikke meetmeid on nende lahendamiseks seni kasutatud ning millised on edasised plaanid maailmas, Euroopa Liidus ja Eestis. Loenguõhtute sihtgruppideks olid keskkonnaorganisatsioonides tegutsevad spetsialistid ja aktivistid, üliõpilased ja õpilased, samuti muud keskkonnateemadest huvitatud üksikisikud.

Loenguõhtute ajakava ja materjalid

11. mai – merekaitse, teemast rääkisid Jüri-Ott Salm (Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees) ning Kärt Vaarmari (KÕKi jurist)

 (selle loenguõhtu materjalid ei ole veebis kättesaadavad)

25. mai – keskkonnavastutus, teemast rääkisid Kaja Peterson (Säästva Eesti Instituudi programmijuht) ja Kärt Vaarmari (KÕKi jurist)

Vt materjale:

Keskkonnavastutus 25.05.11_K.Vaarmari.pdf

Keskkonnavastutus_25 05 11 K. Peterson.pdf

 

Kaja Peterson rkimas keskkonnavastutusest

2. juuni kliimamuutus, teemast rääkisid Peep Mardiste (keskkonnakaitsja ja konsultant) ja Siim Vahtrus (KÕKi jurist)

Vt materjale:

Kliimamuutus_k6k_02.06.11_S. Vahtrus.pdf

Kliimaloeng 02.06.2011_P.Mardiste.pdf

8. juuni – energeetika, teemast rääkisid dr Erik Puura (TÜ keskkonnateadlane) ja Siim Vahtrus (KÕKi jurist)

Energeetika_k6k_08.06.11_S.Vahtrus.pdf

Energiavajadus_08.06.2011_E.Puura.pdf

Loenguõhtud toimusid Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis, Kompanii 10 Tartus.

 

Artiklid

Loenguõhtute materjalide põhjal ning teemade laiemaks tutvustamiseks koostasid KÕKi juristid artiklid, milles käsitletud probleeme lähemalt selgitatakse ning millele on lisatud ka kasulikud lingid ja materjalid neile, kes soovivad teemasid iseseisvalt edasi uurida.

Artiklid on ilmunud portaalis Bioneer (http://www.bioneer.ee/):

 

10.06.11 Merealade kasutamine ja kaitse: konkurents ja võidujooks  

21.06.11 Kliimamuutus: üleilmne probleem, jagatud vastutus

12.07.11 Keskkonnavastutuse süsteemist: esimesed aastad praktikat

21.07.11 Energia: üha raskemini rahuldatav vajadus

 

Projekti elluviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (www.kik.ee).