Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Osalusjuhiste tutvustamine kogukondadele

Projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames jätkasime juba 2012. aastal alustatud teavitustegevust, et aidata kohalikel kogukondadel ja huvitatud kodanikel paremini mõista, kuidas keskkonnaalased otsustusprotsessid töötavad ja kuidas neis osaleda.

Eelmise projekti raames koostasime osalusjuhised “Oska osaleda”, mis on veebis avalikult ja tasuta kõigile kättesaadavad: http://www.k6k.ee/oskaosaleda. Samuti korraldasime üle Eesti neli teabeõhtut osalemisõiguste teemal.

 2014. a märtsist kuni 2015. a maikuuni toimunud  projekti raames:

 KÕKi poolne projektijuht oli Kärt Vaarmari, kart@k6k.ee, tel 5274761.


Finantseerimine

 Projekti elluviimist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kogumaht oli 11920,82 eurot, millest 700 eurot oli KÕKi omapoolne panus.