Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

TOETA

Anneta Keskkonnaõiguse Keskusele!


Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.MILLELE KÕK ANNETUSI KOGUB?

Kogume annetusi, et Eesti ainsa keskkonnaõiguse uudiskirja ilmumine saaks jätkuda. Uudiskirja ajalugu on pea sama pikk kui KÕKi ajalugu ja nii on praegu jooksmas juba uudiskirja 12. aastakäik. Uudiskiri kajastab lihtsas keeles uusi seadusi, eelnõusid, kohtupraktikat ning keskkonnaõiguse arenguid Eestis ja mujal maailmas. Uudiskirja loevad ametnikud, kogukonnad, keskkonnaühendused, ettevõtted, juristid, tudengid, teadlased ja paljud teised huvilised - kokku on uudiskirja tellijaid ligi 600 inimese jagu, lisaks nö juhulugejad. Uudiskirja sisu aitab huvilistel paremini mõista vastuvõetud seadusi või plaanitavate eelnõude sisu. Sageli on uudistele lisatud ka juristi ekspertarvamus, mis aitab keerulist teemat lahti mõtestada.

MIKS KÕK KOGUB ANNETUSI JUST UUDISKIRJALE?

KÕKi keskkonnaõiguse uudiskiri on ainus omataoline Eestis ning sellele on aastate jooksul tekkinud lojaalne lugejaskond. Tagasiside küsitlustes on lugejad kinnitanud selle vajalikkust. Uudiskirja väljaandmise katkemisel või lõpetamisel tekiks tühimik, mis jätaks vähemalt ligi 600 praegust uudiskirja tellijat ning lisaks teised lugejad usaldusväärse keskkonnaõigust vahendava ja tõlgendava infoallikata. Ilma sellise toeta muutuksid võimalused Eestis keskkonnaotsustes asjatundlikult kaasa rääkida senisest palju ahtamaks. Kokkuvõttes kannataks loodus ja meie elukeskkond.

Siiani on uudiskirja väljaandmist selle esimesest numbrist alates toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sel aastal tuli mitterahastamise otsus ning see oli ootamatu ning sunnib meid leidma alternatiivseid rahastusvõimalusi. Annetuste tuge vajame selleks, et ennast järgnevate kuude jooksul ümber orienteerida ja oma rahastusmudelit mitmekesistada.

KUI PALJU RAHA ON UUDISKIRJA VÄLJAANDMISE JÄTKAMISEKS TARVIS?

Meie eesmärk on koguda 4000 eurot, mis aitaks meil anda uudiskirja välja 2021. aasta esimesed kuus kuud. Sealt edasi loodame leida tuge taas teistest allikatest või püüame muul moel oma rahastusmudelit mitmekesistada. Annetuste kogumisega paralleelselt taotlemegi juba praegu rahastust uudiskirja väljaandmise jätkamiseks erinevatest fondidest.

KOLM TASSI KOHVI VÕI PAREMAD OTSUSED EHK MIKS TOETADA KESKKONNAÕIGUSE UUDISKIRJA?

Kui Sa annetad meile näiteks 10€, siis saad endale õlale patsutada, sest oled suutnud loobuda kolmest tassist kohvist, ent oled aidanud suure südamega kaasa sellele, et keskkonnaotsused saaksid kvaliteetsemad. Või jätad 5 liitrit kütust ostmata ja käid jala või liigud rattaga selle asemel - teed head endale, meile ja laiemalt ühiskonnale. Iga väike annetus on meile suureks abiks ja annab palju lootust. Seniseid uudiskirju saab lugeda ja endale e-postkasti tellida siit. 
Keskkonnaõiguse Keskus järgib annetuste kogumise hea tava. Seega, meile annetades võid olla kindel, et kasutame Sinu lahket toetust just nendes tegevustes, kus lubatud. Oleme ausad, läbispaistvad, avatud ja kättesaadavad.

KUIDAS ANNETADA?
Keskkonnaõiguse Keskus on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, mis tähendab, et meile tehtud annetused saab füüsiline isik oma maksustatavast tulust täielikult maha arvata. Juriidilised isikud saavad annetusi ja kingitusi maksuvabalt teha teatud piires.

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.