Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

TOETA


ANNETA PAREMATE KESKKONNAOTSUSTE HEAKS!
#parematekeskkonnaotsusteheaks


KÕK on enam kui 15 aastat pakkunud õigusalast ekspertteadmist, et keskkonnaõigus tagaks sellise looduskeskkonna ning loodusliku mitmekesisuse, mis on kooskõlas inimeste tervise- ja heaoluvajadustega. Selleks seisame õigusekspertidena avalike huvide eest ning nõustame neid, kes sarnaselt meiega looduse säilimisest hoolivad. 

KÕK soovib jõuda olukorrani, milles ametnikud teevad keskkonda mõjutavaid otsuseid avatult ja argumenteeritult, koguvad piisavalt infot otsuste võimaliku mõju kohta ning kaaluvad asjakohaselt erinevaid huve ning avalikkus suudab oma huve otsustusprotsessides asjakohaselt väljendada ja kaitsta.


Miks KÕKile annetada?

  • KÕKi toetades aitad kaasa parematele keskkonnaotsustele - nii ametnike kui ka avalikkuse suuremale suutlikkusele otsuste tegemisel.
  • KÕKil on enam kui 15-aasta pikkune kogemus keskkonnaõiguse valdkonnas, mis on võimaldanud meil keskkonnaõiguse kujunemisse ja selle kaudu looduse kaitsmisse põhjalikult panustada.
  • KÕKis töötavad oma valdkonna eksperdid, mis tagab orgaisatsiooni professionaalsuse.
  • Üks KÕKi tuntumaid "kaubamärke" on Eesti ainus keskkonnaõiguse uudiskiri. Uudiskiri ilmub kord kvartalis ning seda loeb üle 600 huvilise, et olla kursis keskkonnaõiguse kõige värskemate arengutega nii Eestis kui väljaspool.
  • KÕK on sõltumatu organisatsioon ning annetused aitavad meil sõltumatust säilitada.

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.Keskkonnaõiguse Keskus järgib annetuste kogumise hea tava. Seega, meile annetades võid olla kindel, et kasutame Sinu lahket toetust just nendes tegevustes, kus lubatud. Oleme ausad, läbispaistvad, avatud ja kättesaadavad.
KUIDAS ANNETADA?
Keskkonnaõiguse Keskus on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, mis tähendab, et meile tehtud annetused saab füüsiline isik oma maksustatavast tulust täielikult maha arvata. Juriidilised isikud saavad annetusi ja kingitusi maksuvabalt teha teatud piires.

#parematekeskkonnaotsusteheaks

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.