Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Päevakava


Päevakava

12:30-13:00 Kogunemine ja tervituskohv

13:00-13:15 Avasõnad - Kristin Parts, seminari moderaator

13:15-13:35 “Kliimaalase kaebeõiguse perspektiivid Eestis” – Kärt Vaarmari Keskkonnaõiguse Keskusest teeb lühiülevaate kliimaalase kaebeõiguse väljakutsetest, võttes arvesse ka Euroopa Inimõiguste Kohtu värskeid lahendeid.

13:35-13:55 “FANC & Greenpeace vs Soome - miks tunnistati kaebus vastuvõetamatuks ja kuidas reguleerib Soome kliimaseadus kaebeõigust?” – Kati Kulovesi, Ida-Soome ülikooli rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise keskkonnaõiguse professor ja Soome kliimanõukogu liige. Ülevaade kohtuasjast, kus Soome looduskaitseühing (FANC) ja Greenpeace esitasid Soome ülemkohtule kaebuse, milles väitsid, et Soome Valitsus on oma tegevusetusega rikkunud Soome kliimaseadust.

13:55-14:15 “Saksamaa põhiseaduslik kliima juhtum - kohtu argumendid piiriüleste kliimamuutuste olemuse ja nende mõju osas.” (online ettekanne) – Franziska Johanna Albrecht,Green Legal Impact õigusekspert. Ülevaade Saksamaa põhiseaduslikust kohtuasjast, kus Luisa Neubauer ja teised esitasid föderaalse kliimamuutuste seaduse peale põhiseadusliku kaebuse, et Saksamaa valitsus ei tegutsenud piisavalt kiiresti, et järgida põhiseaduslikke õigusi, sealhulgas õigust elule ning kohustust kaitsta keskkonda.

14:15-14:35 “Noored seismas piisavate kliimameetmete eest: Rootsi esimene süsteemne kliimajuhtum.” – Ida Edling (Aurora Malet jurist ja kliimaaktivist). Ülevaade Rootsi kohtuasjast, kus üle 600 Rootsi noore pöördusid Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ja EL põhiõiguste harta alusel kohtusse, et nõuda riigilt teaduspõhist tegutsemist kliimamuutuste leevendamist, et kaitsta nende inimõiguseid.

14:35-15:10 Kohvipaus

15:10-15:30 "Kliimaalase kaebeõiguse käsitlus Euroopa Inimõiguste Kohtu viimastes otsustes" – Tim Kolk, Välisministeerium, Vabariigi Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

15:30-15:50 "Kliimaalane kaebeõigus Eestis kohtute vaatest" – Pihel Sarv, Tallinna Halduskohtu kohtunik.

16:00-16:50 Paneeldiskussioon: "Kellel peab Eestis olema kliimaalane kaebeõigus?" Paneelis osalevad: Tim Kolk, Pihel Sarv, ja Kertu Birgit Anton (Fridays For Future Eesti). Tegu on avatud diskussiooniga ja soovi korral saavad kaasa rääkida kõik.

16:50-17:00 Kokkuvõte ja tänusõnad

 

Seminari korraldab Keskkonnaõiguse Keskus ja toetab Euroopa Liit projekti "Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused" („Discussions and Actions on Climate and Environment“, DACE) raames.