Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Olulise mõjuga objektide asukohavalik

KÕK püüab juhtumite näitel analüüsida olulise ruumilise mõjuga objektide rajamise praktikat ning kaardistada probleeme õiguslikus regulatsioonis, eelkõige seonduvalt selliste objektide asukohavalikuga.

Selle teema raames on KÕK käsitlenud järgimisi juhtumeid: