Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

15.06 kohtumine sidusrühmadega


Sidusrühmadega kohtumine-arutelu 15.06 kell 14-16

Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) eestvedamisel on valmimas suunis kliimamõjude aspektidega arvestamiseks ja sidusrühmade kaasamiseks KMHs ja KSHs (“Soovitused kliimamõju hindamiseks KSH-s ja KMH-s ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks haldusotsustes”, edaspidi suunis).

Suunis on mõeldud eeskätt KOVidele ja vabaühendustele, kuid ka riigiametnikele, arendajatele ja keskkonnamõju hindajatele. Et suunis saaks võimalikult praktiline, kohtuvad selle potentsiaalsed kasutajad virtuaalseks aruteluks 15.06.2022 kell 14-16.


Ajakava:

 
14.00 Saame tuttavaks
14.10 Kliimamõjude hindamine – mis see on, kust see tuleb ja miks vajalik. Triin Jäädmaa, KÕK
14.20 Suunisest: vajalikkus, kellele, hetkeseis ja ootused tänasele. Kaie Kriiska (Inseneribüroo Steiger), Triin Jäädmaa (KÕK)
14.30 Arutelu.
15.45 Kokkuvõte, järgmised sammud. Kaie Kriiska (Inseneribüroo Steiger)

Lisainfo:
Kaie Kriiska, Inseneribüroo Steiger keskkonnamõju hindamise ja kliimapoliitika ekspert,  kaie@steiger.ee
Triin Jäädmaa, Keskkonnaõiguse Keskuse jurist, triin@k6k.ee

Arutelu korraldavad Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine ja SEI Tallinn Avatud Eesti Fondi rahastatud projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" raames.