Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uudised

Kaevandamine. Foto: Pixabay


Oandu kaevanduse loataotluse KMH järeldused mõju kohta kliimamuutusele on nii üldised, et ei võimalda otsustada kaevanduse lubatavuse üle, 24.05.2021Aprillis saatsid Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Eesti Märgalade Ühing (EMÜ) oma tähelepanekud Oandu kaevanduse keskkonaloa taotluse keskkonnamõju hindamisele (KMH). Muude aspektide hulgas analüüsiti Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) eestvedamisel KMH järeldusi kaevandustegevuse mõjust kliimamuutusele ning leiti, et praeguse KMH põhjal on otsustajal raske kliimamõjule kaalu anda. Keskkonnaametile tehti ettepanek peatada kaevandamisloa menetlemine kuni valdkondlike arengudokumentide uuendatud versioonide kinnitamiseni. Pikemalt koos EKO ja EMÜ kirjaga Keskkonnaametile loe siit.
Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.