Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Strateegilised juhtumid

  • Rakvere valla nõustamine kohtuvaidluses seoses Pahnimäe kaitseala kohaliku kaitse alla võtmise menetlusega (2016)
  • Karlova Seltsi esindamine kohtuvaidluses seoses Päeva tn detailplaneeringu vaidlustamisega  (2016)
  • Rummu järve külade seltsi esindamine Kodasoo raba kuivendamiseks väljastatud vee erikasutusloa vaidlustamisel (2016)
  • MTÜ Miila Hiiemäe nõustamine  seoses Sonda ja Sonda II põlevkivikaevanduste kaevandamislubade menetlusega (2015)
  • Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Ornitoloogiaühingu esindamine Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu kohtuvaidluses (2012-...)
  • Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Ornitoloogiaühingu, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi esindamine kohtuvaidluses OÜ-le Nuckö Farm mingifarmi pidamiseks loa andmise üle (2012-...)
  • Hanila Seltsi esindamine Esivere I dolokivikarjääri kaevandamisluba puudutanud kohtuvaidluses (2009-2012)
  • Eesti Keskkonnaühenduste Koja nõustamine Saaremaa püsiühenduse KSH aruande heakskiidule vaide esitamisel (2011-2012)
  • Eesti Maavarade Ühingu nõustamine ehitusmaavarade arengukava koostamises osalemisel ning arengukava vaidlustamisel kohtus (2009-...)
  • Seltsingu Roheline Urvaste esindamine kohtuvaidluses Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmata jätmise otsuse üle (2008-2009)
varasemate juhtumite kohta vt lähemalt Juhtumite alalehelt