Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Analüüsid ja juhised

Looduskaitse


2022

Ülevaadet toetavad juhtumikäsitlused, millest  pooled on Riigikohtu Natura 2000 võrgustikku puudutavad olulised lahendid ning teine pool KÕKi õigusalase looduskaitsenõuandla juhtumid (nõuandla toimis 2018-2021), mis valiti ligikaudu 80 nõustamisjuhtumi hulgast:

KÕKi juristi Kaarel Relve ettekanne “Natura alade kaitse-eesmärgid ja ülekaalukas avalik huvi” ning ülevaate “Natura 2000 võrgustik Euroopa Liidu ja Eesti õiguses” esitlus Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ja märgalade konverentsil 01.02.2022. Konverentsipäeva salvestust saab järelvaadata SIIT.

2016

2015

 Uuri lisaks KÕKi tehtud töid siit.

 

Uuendatud 03.07.2022