Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Huvikaitse

Keskkonnaalased õigused


2021

KÕK ja ELF juhtisid Riigikogu keskkonnakomisjoni tähelepanu ning esitasid seisukohad eelnõule 292SE (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine)), leides, et plaanitud muudatused on vastuolus Aarhusi konventsiooniga ning selle alusel kehtestatud muude õigusaktidega.

2020

Keskkonnaõiguse Keskuse vastused Århusi konventsiooni rakendamise küsimustikule.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda. Århusi konventsiooni rakendamise aruande koostamisest. Tagasiside küsimustikule.


2013

Vastused Keskkonnaministeeriumi küsimustikule Aarhusi konventsiooni rakendamise kohta (2013) ja  KÕKi kommentaarid Keskkonnaministeeriumi raportile Aarhusi konventsiooni rakendamise kohta (2013)

2010
Vastused Keskkonnaministeeriumi küsimustikule Aarhusi konventsiooni rakendamise kohta (2010)
Uuendatud 03.07.2022