Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Nõuandeid kaevandamisloale seisukohtade esitamiseks

Kui kaalud enda seisukoha esitamist kaevandusloa eelnõule, siis tegutse selles järjekorras:

Enda seisukoha, arvamuse jms esitamisel tuleb argumendid hästi läbi kaaluda ja neid põhjendada. Sellisel juhul on nende arvesse võtmise võimalus suurem kui, näiteks, põhimõttelise vastuseisu väljendamise puhul.  Kõige parem on oma seisukohti kaevandamisloa osas vastuseisu põhjendada mõnega maapõueseaduses sätestatud loa mitteandmise tingimusega.

Peale selle tasub alati teha sisulisi ettepanekuid ka sellisel juhul, kui ei esine seaduses sätestatud loa mitteandmise tingimusi ja loa andjal ei ole seega võimalik loa andmisest keelduda. Küll aga on selliste ettepanekute alusel võimalik kaevandustegevust paremini planeerida.

Kui Sa pole kaevandamisele täielikult vastu, tasub siiski kaevandamisloa eelnõust  üle vaadata, kas kaevandamiseks seatud tingimused on piisavad, et näiteks kaevandamisest lähtuv müra, tolm või vibratsioon ei hakka Sind segama. Tingimuste muutmine pärast kaevandamise alustamist on samuti võimalik, ent on tihtipeale keerulisem kui enne.

Kui seisukohtade ettevalmistamine või esitamine tekitab küsimusi, pöördu juhendamise saamiseks otse loa andmise eest vastutavate ametnike poole.


Uuendatud 30.10.2018