Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Huvikaitse

Kliimamuutuse pidurdamine

Et Eesti arengukavad ja seadusandlus näeksid ette piisavad meetmed rahvusvaheliste kliimaalaste kohustuste täitmiseks, räägime kaasa, teeme ettepanekuid õigusaktide eelnõudesse ning riigi strateegilistesse kliima- ja energeetika valdkondi puudutavatesse dokumentidesse. Ühtlasi hoiame end kursis erinevate energeetikasektorit puudutavate arengute ja tegevusega Eestis ja Euroopa Liidus, vajadusel räägime nendes arendusprotsessides ka kaasa.

2022 

Balti riikide ja Soome ühendused kutsuvad üles tegema tihedamat koostööd fossiilsetest kütustest loobumiseks

Keskkonnaorganisatsioonid: Enefit õlitehase käivitamise mõju kliimale peab hindama

EKO avalik pöördumine: keskkonnakriis on jätkuv, mitmed lahendused käega katsuda

2021 
Ühendused: Eesti Euroopa Liidu kliimapaketi seisukohtades vajavad tugevdamist eeskätt kvoodikaubandus ja metsandus

Oandu kaevanduse loataotluse KMH järeldused mõju kohta kliimamuutusele on liiga üldised

Ühendused: kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on vajalik ja võimalik

Üle 20 keskkonnaühenduse taotlevad Vabariigi Valitsuselt kliima- ja energeetika valdkonna alusdokumentide uuendamist

Keskkonnaühendused: tulevikus on Eesti energeetika märksõnad hajutatus, kogukondlikkus ja säästlikkus

Kliima- ja energeetika valdkonna ettepanekud valitsusleppesse


2020  
Keskkonnaorganisatsioonid: õiglase ülemineku fondi toetused peavad jääma täies mahus Ida-Virumaale

Energiatõhususe ja taastuvenergeetika ettepanekud tuuakse idavirulastele testimiseks

Baltimaade ühendused kutsuvad peaministreid üles ELi kliimaambitsiooni suurendama

Valitsuse otsus toetada õlitehase rajamist on vastutustundetu

Avalik kiri: Euroopa Liidu rahastuse kasutamine aastatel 2021-2027 on määrava tähtsusega edukaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks Eestis

2019
Keskkonnaühendused soovivad ambitsioonikamat kliimakava

Peaministrile anti üle 2848 toetusallkirjaga kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatus

Kliimaneutraalse Eesti algatus ootab liitujaid

Keskkonnaühendused: kriisile põlevkivitöötuses tuleb leida jätkusuutlikud lahendused

Vabaühendused kutsuvad ministreid üles toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni

2018

Avalik pöördumine peaminister Jüri Ratasele ja keskkonnaminister Siim Kiislerile: Eesti peab toetama Euroopa Komisjoni puhta planeedi visiooni

ELFi ja KÕKi seisukohad maavarade kaevandamisõiguse tasumäärade muutmise eelnõule

ELFi ja KÕKi seisukohad keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõule

Eesti Keskkonnaühenduste poliitikasoovitused 2019. aasta Riigikogu valimisteks

Riigikogule anti üle 1079 inimese pöördumine, toetamaks põlevkivilt taastuvenergiale üleminekut

2017

Eesti Keskkonnaühenduste Koja pöördumine taastuvenergia direktiivi (RED II) ning kliima- ja energiavaldkonna juhtimisraamistiku määruse (Governance) eelnõude osas Euroopa Parlamendi liikmele Kaja Kallasele ning majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile ja keskkonnaminister Siim Kiislerile

 

Uuendatud 04.07.2022