Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Nõuandeid kaevandamisloa dokumentidest arusaamiseks

Kaevandamisloa andmise eel avalikustatakse kaevandamisloa ja kaevandamisloa andmise korralduse eelnõud Keskkonnaameti dokumendiregistris.

Kaevandamisloa eelnõu on dokument, millele kantakse kindlas vormis tingimused, mille kohaselt kaevandada tohib. Kaevandamisloa eelnõu näidist koos kommentaaridega selle osade kohta saate näha siit.

Kaevandamisloa andmise korraldus on pikem dokument, kus kirjeldatakse seda, kuidas otsust ette valmistati ning põhjendatakse otsuse sisu, sh kaevandamise tingimusi.

Neid kahte dokumenti on kõige otstarbekam vaadata koos selliselt:

Koos loa ja selle andmise korralduse eelnõuga avaldatakse sageli ka keskkonnamõju hindamise aruanne või muud eksperthinnangud, mis loamenetluse käigus on koostatud. Kui see on nii, siis jätka dokumentide uurimist sellega, et

  • veendu, et ekspertide soovitustega arvestatakse ka loas.

Väljapakutud meetmete mitterakendamist peaks loa andja igal juhul hoolikalt põhjendama.

Loe lähemalt:
Uuendatud 30.10.2018