Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Seisukohtade koostamine


Ettepanekuid või kommentaare kirjutades proovi oma arvamust alati selgitada ja põhjendada, nt tuua välja, milliste mõjude vältimiseks üks või teine tingimus vajalik oleks. Kui võimalik, siis too konkreetseid näiteid, mis kinnitavad sinu arvamuse õigsust. Näiteks müra osas võid välja tuua, kui hästi või halvasti on kaevandusalal asuv mets seni aidanud mürahäiringuid leevendada.

Mitmed nõuded tulenevad kaevandamisele juba erinevatest seadustest, nt Maapõueseadusest või Veeseadusest. Ära lase end nende vähesest tundmisest heidutada, kuna kodanikelt ei saa kõigi seaduste põhjalikult tundmist eeldada. Seega, kui leiad, et mõnd mõju ei ole piisavalt arvestatud, kirjuta sel teemal loa andjale.

Võimalusel tee ettepanekuid. Samas on igati arusaadav ja lubatav anda lihtsalt märku puudujääkidest ning oodata neile lahendusi loa andja poolt.

Seisukohtade koostamisest ja allkirjade kogumisest loe lisaks osalemisjuhisest „Oska osaleda“.

 

Uuendatud 30.10.2018