Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Huvikaitse


Selleks, et muuta müranorme selgemaks ja paremini rakendatavateks, teeme ettepanekuid õigusaktide eelnõudesse ja muudesse riigi strateegilistesse dokumentidesse. 2012-2014 tegime ettepanekuid nii atmosfääriõhu kaitse seaduse, planeerimisseaduse, kui müra normtaseme muudatuste eelnõudele. Kõik eelnõud on nüüdseks ka jõustunud.


2014

KÕKi seisukohad atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõule

2013

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule

2012

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõuleUuendatud 23.11.2018