Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kaasamise kontrolltöö

Kaasamise kontrolltöö on 2015. a sügisel Keskkonnaõiguse Keskuse poolt kasutusele võetud vahend, mille eesmärgiks on hinnata, kui hästi täidetakse avalikkuse kaasamise põhilisi nõudeid ja üldpõhimõtteid olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisel. Lühidalt:

Kaasamise kontrolltöö on... Kaasamise kontrolltöö ei ole...
... mõeldud eelkõige ametnike ja avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks ja võimalusel hea kaasamise tunnustamiseks

... lihtne hindamisvahend, mis põhineb avalikult kättesaadaval infol

... vahend, mis hindab avaliku võimu tegevuse vastavust õiguslikele nõuetele

... ühtset metoodikat järgiv ning hindajate arvamuste põhjendamist eeldav hindamisvahend

... mõningal määral subjektiivne, kuna kaasamisnõuded ei ole sedavõrd täpsed, et võimaldaks reaalteaduslike meetoditega hinnata nende järgimist
 ....mõeldud konkreetsete ametnike või projektide alavääristamiseks, kiusamiseks või häbistamiseks

... põhjalik analüüs, mis põhineks kõigi materjalide läbitöötamisel ja asjaosaliste intervjueerimisel

... vahend hindamaks kaasamise vastavust osalejate soovidele, asutuste praktikale või uuematele kaasamise trendidele

.... KÕKi juristide suvahinnang sellele, kas neile meeldib teatud menetlusse kaasamine või ei

... hindamisvahend, millest oleks kõrvaldatud igasugune subjektiivsus


2015. a sügisel alustame uue vahendi katsetustega, seepärast oleme sel perioodil igati tänulikud igasuguse tagasiside eest, mida huvilised meile kas üldiselt antud idee või valitud metoodika kohta anda soovivad. Selleks saatke lihtsalt e-kiri aadressil siim@k6k.ee. 2016. a alguses teeme vahekokkuvõtte ning otsustame, kas metoodika vajab täiendamist või muutmist. Vajadusel hindame uuesti ka kõik pilootfaasis hinnatud projektid.

Kontrolltöö tulemused:


1) Rail Baltic raudteetrassi asukohavalik - 2,6 (loe lähemalt)
2) Harku-Sindi 330kV elektriliini asukohavalik - 3,5 (loe lähemalt)


Kui leiad, et võiksime hinnata mõnd Sinule teadaolevat olulise mõjuga keskkonnaotsust, anna sest teada alloleva vormi kaudu:
Email again: