Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnatasud

Ettevõtete ning nende klientide keskkonnaressursside säästlikumale kasutamisele ning saastamise vähendamisele suunamisel on tähtsaks vahendiks keskkonnatasud. Keskkonnakasutuse ja saastamise maksustamine muudab toote hinna sõltuvaks selle poolt tekitatavast keskkonnamõjust.

Kuna keskkonnatasud kuuluvad tinglikult riikide maksupoliitika valdkonda, ei ole Euroopa Liit selles valdkonnas õigusakte välja andnud. Eestis reguleerib keskkonnatasude valdkonda keskkonnatasude seadus, mille kohaselt keskkonnatasud jagunevad kaheks: loodusvara kasutusõiguse tasudeks ning saastetasudeks. Juhul, kui keskkonnakasutus ületab loas lubatut või see toimub ilma loata, rakendatakse kõrgendatud tasumäärasid.

Õigusaktid

Kohtupraktika

Analüüsid ja juhised

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019