Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Metsandus

Mets on lisaks loomaliikide elupaigaks olemisele ka olulise toormaterjali – puidu – allikaks. Kuna selle ressursi järele on suur nõudlus, siis on metsade kasutamist vaja reguleerida. Vaid nii on võimalik tagada metsade säilimine ning tagada jätkusuutlik varustatus puiduga.

Eestis on  valdkonna peamiseks seaduseks metsaseadus, mis sisaldab metsa korraldamise ja majandamise regulatsiooni. Täpsemad reeglid metsa majandamisele on kehtestatud keskkonnaministri poolt metsa majandamise eeskirjas. Euroopa Liit metsade majandamist vahetult ei reguleeri. Liikmesriikidele annavad üldiseid suuniseid 1998. aastast pärinev Euroopa Liidu metsanduse strateegia ning 15. juunil 2006 Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud EL metsanduse tegevuskava. Lisaks sellele on EL määrusega (EL) nr 995/2010 keelatud ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellisest puidust valmistatud toodete turule laskmine.

Õigusaktid

Euroopa Liit

Eesti


Kohtulahendid

Analüüsid ja juhised

Artiklid ja teadustööd

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaidUuendatud 2.10.2019