Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnajärelvalve

Selleks, et tagada isikute keskkonnaalase tegevuse õiguspärasus, on selle üle vaja teostada järelevalvet. Riikliku järelevalve keskkonnaalaseks eriliigiks on keskkonnajärelevalve.

Eestis on peamiseks keskkonnajärelevalvet reguleerivaks seaduseks keskkonnajärelevalve seadus. Lisaks reguleerib järelevalve teostamist üldseadusena 1. juulil 2015. a jõustunud korrakaitseseadus.

                                                                                                                      Foto: Silver Gutmann

Keskkonnajärelevalve raames kontrollitakse peamiselt loodusressursside kasutamise ja loodussaaduste valdamise ja nendega sooritavate tehingute ning keskkonda mõjutavate tegevuste seaduslikkust. Peamiseks järelevalveasutuseks on Keskkonnainspektsioon, teatud valdkondades ka kohalikud omavalitsused.

Keskkonnajärelevalve käigus on järelevalveasutustel õigus sooritada kontrolltoiminguid ning teha ettekirjutusi, samuti sooritada toiminguid (nt selguseta kuuluvusega jahipidamisvahendi eseme ära võtta).

Õigusaktid

Kohtulahendid

Analüüsid ja juhised

Uudiskirja uudised

Teisi infoallikaidUuendatud 2.10.2019