Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kalandus

Kalandus on sarnaselt metsandusega reguleeritud kahel viisil – ühelt poolt looduskaitseliste nõuetega, teisalt aga kalavarude kui piiratud loodusressursi kasutamise sätetega. Euroopa Liidu tasandil on kalavarude kasutamise aluseks ühine kalanduspoliitika, millega seatakse paika kalapüügile kehtivad reeglid (püügivahendite, kalalaevastiku ning püügikvootide osas) ning reeglite järgimise kontrollsüsteemid. Suur osa neist reeglitest on antud EL määruste kujul ning seega otsekohaldatavad.

Eestis on kalapüügialased mõisted ja tähtsamad põhimõtted toodud kalapüügiseaduses. Täpsemad tehnilised nõuded kalapüügi läbiviimisele ning selleks kasutatavatele vahenditele sisalduvad Vabariigi Valitsuse kehtestatavas kalapüügieeskirjas.

Õigusaktid

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Analüüsid ja juhised

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaidUuendatud 2.10.2019